September 25, 2012

Pian Handak Bakirim kah Pulang


Bekesah pangantin nang hanyar kawin.!
 Buhannya badua ne handak manikmati nang jar urang malam pertama juwa. Nang bini ne urangnya pina kampungan wan panakutan banar. Inya kada wani manggawi bakikukan/bakitulan, marganya inya suah mandangar matan Su Enor kawannya nang mamadahakan pada sakit banar billa hahanyaran bakikukan/bakitulan, pukuknya sakit pada urang handak baranak.

Makanya pas malam partama, nang laki ne gagal ‘belah duren’. Malam kadua gagal pulang, sampai samingguan tatap haja nang laki ne kada tarasa’i. Imbah malam barikutnya, kanapakah nang bini ne bangun kaluar pada kalambu. Lalu jar nang laki betakun, “Handak ka mana ikam ding?”

“Handak ka WC, bakamih ka ae,” jer nang bini manyahuti.

“Aku bakirim lah?” jer nang laki pulang.

“Ae, kayapa caranya ka?” jer nang bini.

“Nyaman haja ding ae, cuba ikam ka sini aku malajari!” jer nang laki.

Ahirnya kawa nang laki manyalurakan hasrat nang lawas tapandam di lubuk paparutan wan lintuhut nang paling dalam croooot. Imbah tuntung hanyar nang bini ka WC. Malam isuknya rahatan jam 3 an rahatan nyanyamanannya guring, takajut nang laki pas nang bini manggarak.

“Ka bangun, bangun, bangun!” jer nang bini.

“Kanapa ding batangah malaman kaya ne ikam manggarak aku, ada maling kah?”

“Kada papa ka ae, ulun handak batakun banar ae, pian handak bakirim kah pulang, ne ulun handak ka WC bakamih pulang? Dasar nyaman pang ujahhhhh =D (y)

Page Information Article

Title: Pian Handak Bakirim kah Pulang

URL: http://edughoni.blogspot.com/2012/09/pian-handak-bakirim-kah-pulang.html

0 komentar:

Posting Komentar

Thank for coming, dont Spam !!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Monetize your site! SPEEDUP Tablet Pad 7 SPEEDUP Tablet Pad 7

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Free Themes n Template
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...